Soft Skills Anita Przybył

Anita Przybył

2 minuty czytania

„Płaska struktura jest ostatecznie trudna w zarządzaniu. W momencie, w którym struktura się wypłaszcza, to nie znaczy, że organizacja nie potrzebuje zarządzania. Po prostu potrzebuje innego typu zarządzania, ale wciąż musi walczyć z tymi samymi problemami, z którymi walczyła wcześniej.”

2 minuty czytania

„Kilka lat temu dużo pracowaliśmy nad podejściem proaktywnym, żeby brać współodpowiedzialność za organizację, żeby nie oglądać się na innych, na to, co inni nam powiedzą, czy co zarządzą jak mamy pracować, co mamy zrobić. Żeby wzbudzać w całym zespole podejście współodpowiedzialnosci, poczucia wpływu, szukania tego pola wpływu. To nam się udało.”

2 minuty czytania

“Ja długo nie definiowałam swojej roli jako liderskiej, po prostu miałam zespół, z którym pracowałam. Określenie lider później weszło do mojej głowy.”

Ostatnie posty